Lista cererilor pendinte spre examinare la Curtea Supremă de Justiţie